História nášho vzniku

Trnavské materské centrum vzniklo v máji r. 2000. Založilo ho 6 mamičiek na materskej dovolenke inšpirované materskými centrami v Nemecku a Čechách. Spočiatku sme sa schádzali v rodinnom dome u našej zakladajúcej členky a v iných rodinách ostatných členiek.

otvorenie materského centra Okrem spoločne stráveného voľného času sme postupne začali pripravovať programy pre matky a ich deti. Okrem zábavných podujatí ako boli napr. Mikuláš, karneval Deň otvorených dverí... sme začali so vzdelávacou činnosťou vo forme prednášok, besied a rozširovania rozhľadu žien na materskej dovolenke.

Všetci pracovali dobrovoľne, z presvedčenia o potrebe podobného zariadenia pre matky na materskej dovolenke. Spočiatku mamičky prichádzali spolu s deťmi a boli milo prekvapené, že zariadenie takéhoto zamerania vzniklo. Našli tu príjemné prostredie pre seba a hlavne pre svoje deti. Tie, ktoré boli spočiatku ustráchané a nedôverčivé, sa postupne ubezpečili, že i keď sú v inom prostredí, mimo domova, ich mama je stále nablízku.

© trnavskemc.sk 2009  |  Created by: Marek